MILITARIA RUIL- EN VERZAMELBEURS

 

Beursregels  

De standhouders kunnen vanaf 08.00 uur tot 08.45 uur zijn/haar tafel(s) inrichten.Daarna alleen toegang i.o.m. de organisator.

Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden.

Looppaden en  nooduitgangen moeten vrij blijven evenals blusvoorzieningen zoals brandslangen en brandblussers.

Het is verboden militaire en politie artikelen aan te bieden die in strijd zijn met de Nederlandse wet“wapens en munitie”.

Bij overtreding van de Nederlandse wetgeving bent u strafbaar en zelf verantwoordelijk.

Wapens en replica’s voorzien van nazisymbolen zijn strafbaar evenals replica’s van overige nazispullen die voorzien zijn van nazi teksten en/of symbolen. Mijn uitdrukkelijk verzoek is dan ook om deze objecten met genoemde tekens en teksten niet aan te bieden!!!

Originele objecten voorzien van nazi teksten en/of symbolen dienen afgeplakt / afgeschermd te zijn.

Antieke wapens en volgens de wet onklaar gemaakte wapens zijn toegestaan. Verlofplichtige vuurwapens en/of scherpe munitie zijn niet toegestaan!!

De huidige politie en brandweer uitingen (emblemen) en politie uniform mogen niet worden aangeboden op de beurs. Dit is intellectueel eigendom en is derhalve beschermd en verboden!!!

U bent zelf verantwoordelijk voor uw handelswaar en bij constatering strafbaar.

Er zal gedurende deze dag worden toegezien op de naleving hiervan (politie zal regelmatig toezien op de naleving van de gestelde regels).

De organisatie wil op geen enkele wijze geassocieerd worden met neonazisme en of nationaal socialisme.

Het is verboden foto's en/of filmopnames te maken op de beurs anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.


Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie!

Er mag geen vuil of goederen worden achtergelaten.

Bij nalatigheid wordt de afvoer van vuil in rekening gebracht.. Er mag geen etenswaar worden meegenomen of uitgedeeld tijdens de beurs.

U dient gebruik te maken van de kantinefaciliteiten!!

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van uw eigendom en schade aan uw eigendom of anderszins.