Militariabeurs

 

Militariabeurzen

09.00-12.00 uur

 

2018

Zaterdag

6 Oktober

10 November

8 December

2019

9 Februari

8 Juni

12 oktober

7 December


laatste update 9-9-2018


 

-De standhouders kunnen vanaf 08.00 uur tot 08.45 uur zijn/haar tafel(s) inrichten.Daarna alleen toegang i.o.m. de organisator.

 
-Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden.

 
-Looppaden en  nooduitgangen moeten vrij blijven evenals blusvoorzieningen zoals brandslangen en brandblussers.

 
-Het is verboden militaire en politie artikelen aan te bieden die in strijd zijn met de Nederlandse wet “wapens en munitie”.


-Bij overtreding van de Nederlandse wetgeving bent u strafbaar en zelf verantwoordelijk.

-Wapens en replica’s voorzien van nazisymbolen zijn strafbaar evenals replica’s van overige nazispullen die voorzien zijn van nazi teksten en/of symbolen. Mijn uitdrukkelijk verzoek is dan ook om deze objecten met genoemde tekens en teksten niet aan te bieden!!!

-Originele objecten voorzien van nazi teksten en/of symbolen dienen afgeplakt / afgeschermd te zijn.


-U bent zelf verantwoordelijk voor uw handelswaar en bij constatering strafbaar.


-Er zal gedurende deze dag worden toegezien op de naleving hiervan (politie zal regelmatig toezien op de naleving van de gestelde regels).

 
-De organisatie wil op geen enkele wijze geassocieerd worden met neonazisme en of nationaal socialisme.


-Het is verboden foto's en/of filmopnames te maken op de beurs anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.


-Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie!

 
-Er mag geen vuil of goederen worden achtergelaten. Bij nalatigheid wordt de afvoer van vuil in rekening gebracht.


-Er mag geen etenswaar worden meegenomen of uigedeeld tijdens de beurs. U dient gebruik te maken van de kantinefaciliteiten!!

 
-De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van uw eigendom en schade aan uw eigendom of anderszins